top of page

Tietosuojaseloste

Krämppä Centerin asiakas ja potilastietoja koskeva tietosuojaseloste
Krämppä Center

FHL Sari Wilén Tmi/Krämppä Center

Peltotie 37

28400 Ulvila 

info@kramppacenter.fi

Verkkosivuosoite www.kramppacenter.fi

Yhteyshenkilö

Fysioterapeutti Sari Wilén 

kramppasari@gmail.com

02 538 7705

Mitä tietoja keräämme ja miksi

Keräämämme tiedot ovat käyttäjien itse määrittelemiä (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, evästeet). Tietoja käytetään asiakkassuhteen hoitamiseen ja tietolähteenä liiketoiminnallisiin päätöksiin (laskutus, tiedottaminen, ajanvaraus, potilastietojen kirjaaminen). Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. 

Noudatamme omavalvontasuunnitelmaa. 

Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeusperusteita, joita noudatamme:

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

- Sosiaali- ja terveydenhuollon asetus potilasasiakirjoista

- Terveydenhuoltolaki

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

- Henkilötietolaki

- Tietosuojalaki

Lakisääteinen velvollisuus

Tietojenkäsittely perustuu mm. potilastietoasetukseen ja potilaslakiin, kun henkilötietoja käsitellään Krämppä Centerissä terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. Krämppä Centerin terapeutit laativat ja säilyttävät vain hoidon kannalta tärkeitä henkilötietoja. Terveydenhuollon ammattihenkilön on lakisääteisesti velvollista merkitsemään tarpeelliset tiedot hoidon toteutukseen, seurantaan ja suunnitteluun liittyen. 

Tietojen säilytysaika

Potilastietojen säilytysaika on määritelty lakisääteisesti. Laki velvoittaa säilyttämään suurinta osaa potilastiedoista 12 vuotta potilaan kuolemasta. Jos kuolinajasta ei ole tietoa, säilytysaika on 120 vuotta syntymästä.

 

Muita henkilötietoja säilytämme vähintään asiakassuhteen voimassaolon verran tai niin pitkään, kuin muu lainsäädäntö vaatii (esimerkiksi kirjanpitolaki). Evästeiden osalta lue kohta "Evästeet". 

Tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot tulevat asiakkaalta itseltään. Voimme saada tietoja myös: 

- Krämppä Centerin henkilökunnan kirjaamasta tiedosta, jotka ovat syntyneet hoidon tai ajanvarauksen yhteydessä

- Lääkärin lähetteestä fysioterapiaan

- Vakuutusyhtiöltä tai työnantajalta, jos fysioterapia määräytyy tätä kautta

- Alaikäisen asiakkaan kohdalla asiakkaan huoltajalta

Henkilötietojen luovuttaminen

Lähtökohtana on, ettei Krämppä Center luovuta henkilötietoja (potilas- ja asiakastietoja) muille tahoille ilman kirjallista luovutuslupaa, ellei kyseessä ole lakivelvoite. Potilastietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta lähiomaisille tai toiselle terveydenhuollon yksikölle, jos se on asiakkaan terveyden kannalta välttämätöntä (esimerkiksi tajuttomuus tai sairauskohtaus), tai jos asiakas ei ole mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kyvykäs arvioimaan tietojenluovutus-suostumuksen merkitystä. 

Tietojen suojaaminen ja käsittelyn periaatteet

Noudatamme Krämppä Centerissä tietoja käsitellessämme lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita. Olemme vaitiolo- ja salassapitovelvollisia terveydenhuollon ammattilaisia, joka jatkuu myös mahdollisen yritystoiminnan päättymisen jälkeen. 

Huolehdimme tietoturvallisuudesta. Salasanat ja sisäänkirjautumistunnukset ovat vain käyttävän henkilön hallussa. Potilastietoja tallennetaan vain niille tarkoitetuille alustoille (Diarium-potilas- ja ajanvarausjärjestelmä sekä manuaalinen kirjaaminen). Potilastietojen kirjaaminen tapahtuu Krämppä Centerissä manuaalisesti. Emme ole vielä liittyneet Kantaan, jolloin potilastiedot eivät siirry muiden terveydenhuollon ammattilaisten nähtäville. Manuaaliset arkistot ovat Krämppä Centerissä lukollisissa arkistokaapeissa, joihin avaimet ovat vain työnsä puolesta tietoja käsittelevillä henkilöillä. 

Evästeet (Cookies)

Sivuillamme käytetään evästeitä. Ne ovat käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettäviä ja siellä säilyettäviä pieniä tekstitiedostoja. Evästeet eivät ole haittaohjelmia, eivätkä ne vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja tai sisällä henkilökohtaisia tietoja. Evästeen avulla palvelin havaitsee, että käyttäjä on vieraillut aikaisemminkin kyseisellä sivustolla. Eväste voi sisältää muun muassa sellaisia tietoja ja valintoja, joita käyttäjä on aiemmin tehnyt, joten näiden ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä samoja valintoja uudestaan.

 

Evästeiden avulla verkkosivustomme toimii asianmukaisesti. Käytämme niitä siis vain viestin välittämiseen teknisesti, emme esimerkiksi kohdennettuun mainontaan. 

Evästeiden säilyminen vaihtelee evästekohtaisesti. Kun eväste vanhenee, se poistuu laitteelta automaattisesti. Evästeet voi myös poistaa milloin tahansa laitteiden asetuksisata. 

bottom of page